Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל המדדים הבאים של תרופה מסוימת הם מדדים פרמקודינמיים, פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

כדי שניתן יהיה להשתמש בתרופה מסוימת בקרב המטופלים, הערך של האינדקס התרופיטי שלה צריך להיות:

1
done
by
מיין לפי

שטח מתחת לעקום של ריכוז התרופה כנגד זמן (AUC) מייצג את:

1
done
by
מיין לפי

מהו זמן מחצית החיים של תרופה?

1
done
by
מיין לפי

במאגר מידע תרופתי מצוין שנפח ההתפזרות של oxycodone הוא 2.6 L/Kg. על סמך הנתון הזה, מהי הטענה הנכונה לגבי ההתפזרות של oxycodone בגוף?

1
done
done
by
מיין לפי

מטופל ממחלקה טיפול נמרץ אשר שוקל 50 kg קיבל דחף תוך ורידי של fentanyl במינון של 2 mcg/kg. בהמשך, נמדדו ריכוזי התרופה בפלזמה של המטופל ונמצא שמיד אחרי מתן התרופה (זמן 0) ריכוזה בפלזמה היה 0.5 mcg/L. מהו נפח ההתפזרות של התרופה במטופל זה?

1
done
by
מיין לפי

התרופה warfarin נקשרת בשיעור גבוה ל-site I על פני השטח של אלבומין (fu=1%). על סמך מידע זה ניתן להסיק ש:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מהו הנכון לגבי קצה עצב כולינרגי?

1
done
by
מיין לפי

מבין הבאים, מוסקרין שבפטריות רעל מסוימת צפוי לגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

מבין הבאים, מהו האופייני לטיפול באטרופין (atropine) במינון נמוך (תת תרפויטי) של חצי מיליגרם לאדם בוגר?

1
done
by
מיין לפי