Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התבנית ______ מחזירה אינסטנס של אוביקט שדומה לקבוצת מחלקות לפי מידע כלשהו.

1
done
by
מיין לפי

התבנית Factory Method

1
done
by
מיין לפי

באילו תבניות קיימת היכרות ציקלית מוצדקת

1
done
by
מיין לפי

איזה סוג היכרות מוצדקת מתקיימת בתבניות singleton, command, iterator

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין factory method לבין factory abstract

1
done
by
מיין לפי

תבניות עיצוב - יצירה

1
done
by
מיין לפי

תבניות עיצוב - התנהגות

1
done
by
מיין לפי

מה משותף לproxy ו adapter

1
done
by
מיין לפי

איזו תבנית עוסקת בהסתרה\הכמסה ויצירת ממשק שטוח

1
done
by
מיין לפי

במה עוסקת התבנית Facade

1
done
by
מיין לפי