Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההגדרה של עיור?

1
done
by
מיין לפי
by Sharon Levy
Sharon Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 207
עיור > עיר > 3 אותיות > 3 תשובות נכונות
by
by quiz let
quiz let 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
עיור- עירוניים ייעור עירוני
by
by Tal Pinhas
Tal Pinhas 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
שילוב של שלושת הממדים- אוכלוסייה + כלכלה + מבנה ואורח חיים עירוני
by

למה סוכנויות הבריאות הרגולטורית מתנגדות לשימוש חוזר של מים אפורים לשימוש בשירותים:

1
done
by
מיין לפי
by Ofek Gabrieli
Ofek Gabrieli 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה כמו לשאול מה בעיית הפטגונים
by
by Tal Arwas
Tal Arwas 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 354
סוכנויות בריאות - מחלות
by

באיזה חלקים של העולם הרוב המכריע של האוכלוסייה כבר עירונית?

1
done
by
מיין לפי
by Yossy Carmeli
Yossy Carmeli 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 511
אמריקאיים עירוניים
by
by quiz let
quiz let 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
צפונבונים
by

איזה חלק מאוכלוסיית העולם מתגורר באזורים עירוניים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Orly Tafilay
Orly Tafilay 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 529
התשובה כאן היא ב'?
by
by Shiran Hemed
Shiran Hemed 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כן
by

האם בניינים גבוהים הם הפתרון האולטימטיבי לעתיד עירוני?

1
done
by
מיין לפי

האם הנוהג של שימוש חוזר במים גולמיים להשקיה, גורם השפעה שלילית על הקרקע?

1
done
by
מיין לפי
by Yael Cohen
Yael Cohen 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
שימוש חוזר במים אפורים
by
by Ofir Cohen
Ofir Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 205
מכיל פעילי שטח? SAY WHAT
by
by Tal Fekler
Tal Fekler 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
שימוש חוזר --> לעתים קרובות (בתשובה)
by
by Shir Brimberg
Shir Brimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
תודה טל עזרת לי, לעולם לא אשכח את התשובה
by
by Sapir Elbaz
Sapir Elbaz 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 70
זה רשום מאוד עקום אבל הכוונה היא ש"פעילי שטח" שאלו חומרים שמקטינים את היכולת של נוזל לרדת לעומק הנמוך ביותר בשטח שאליו הוא יכול להגיע., מגבירים את הדחייה של הקרקע למים. וזה בעייתי נגיד עבור השקיה של השטח.
by
by Amit Firestein
Amit Firestein 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 305
קרקע - קרקעות
by
by Maya Parizer
Maya Parizer 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 104
פעילי שטח = פעילי חמאס
by
by quiz let
quiz let 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
שימוש חוזר לעיתים קרובות השפעה שלילית השפעה של דחייה
by

מערכות קטנות לטיפול במים אפורים, הן בדרך כלל יחידות בעלות נמוכה (טכנולוגיה פשוטה) -

1
done
by
מיין לפי
by Ofir Cohen
Ofir Cohen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 205
"כי רבים רואים מים אפורים כזרם שפכים שאינם מהווים סיכונים גבוהים" נוסח קלוקל
by
by Yuval Nudel
Yuval Nudel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 35
בשביל שמשהו יהיה זול הכל היה צריך להיות נכון
by
by quiz let
quiz let 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
מערכות מים אפורים זה תחום אפור כל התשובות נכונות
by

מהו הסוג המתאים ביותר של חלון?

1
done
by
מיין לפי
by Tal Fekler
Tal Fekler 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
כשהחלון פתוח אפשר לתפעל אותו
by
by Lior Avitan
Lior Avitan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 190
עדן יהיה גאה
by
by Yossy Carmeli
Yossy Carmeli 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 511
כלל התשובה הארוכה
by
by quiz let
quiz let 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
חלון בייתי בנוי לבחוץ
by

יתרון פוטנציאלי של שימוש חוזר מים אפורים הוא / הם:

1
done
by
מיין לפי
by Tal Dan
Tal Dan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 80
פוטנציאלי***
by
by מעיין שלף
מעיין שלף 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 150
אפור --> הרבה גוונים --> כל התשובות נכונות
by

מהו בניין פסיבי?

1
done
by
מיין לפי
by Danielle Hardonag
Danielle Hardonag 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ישמצב שזה טעות?
by
by Yechiam Badichi
Yechiam Badichi 11 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 85
אם ירדן מזרחי הייתה בניין - היא הייתה תשובה א'
by
by Moran Mandel
Moran Mandel 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לא טעות- זו התשובה לפי מועד ב' של סמסטר א' :)
by
by Moshe Ben Ezer
Moshe Ben Ezer 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
איך מפיץ אם הוא פאסיבי.
by
by Hagar Raphael
Hagar Raphael 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הבניין הכי אקטיבי
by
by quiz let
quiz let 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 301
בניין אגרן רק יושב ואוגר אוספים
by
by אלה פיינסטון
אלה פיינסטון 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מכאני = חשמלי ולכן לא פסיבי. התשובה היא מבנה שעושה את אגירת והפצת האנרגיה בעצמו
by