Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך מגיבה מערכת הנשימה של האישה בזמן הריון תקין

1
done
by
מיין לפי

הסינטזה של איזה מן ההורמונים הבאים אינה מתחילה מכולסטרול

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

גלוקוקורטיקואידים מופרשים מה

1
done
by
מיין לפי

אם נתן את ההורמון נוראפינפרין זה יגרום ל

1
done
by
מיין לפי

קולטנים להורמונים נמצאים ב

1
done
by
מיין לפי

ברוב היונקים ההורמונים שמופרשים מההיפופיזה האחורית הם

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הגורמים הוא הרגיש ביותר להפרשה של ואזופרסין

1
done
by
מיין לפי

תגובת הלבלב להזלפת גלוקוז בקצב קבוע היא הפרשת אינסולין. בתנאים אלו הפרשת אינסולין מתנהגת באופן הבא-

1
done
by
מיין לפי

הרמה של איזה הורמון עולה במהלך ההריון

1
done
by
מיין לפי

בתגובה למצבי עקה, איזה הורמון מפרישה היפופיזה הקדמית ומה היא פעולתו ל

1
done
by
מיין לפי