Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מספר המיתרים של הכינור בתזמורת מערבית הוא:

1
done
by
מיין לפי

שימוש בקשת יורדת עדיף במקרה הבא:

1
done
by
מיין לפי

הוראת נגינת "פיציקטו" פרושה:

1
done
by
מיין לפי

"סול פונטיצ'לו" פרושו:

1
done
by
מיין לפי

רוב הסולנים היהודיים המובילים העולם התפרסמו בזכות נגינתם בכלים הבאים:

1
done
by
מיין לפי
by Neomi Rabaev
Neomi Rabaev 0 נקודות · לפני 4 ימים
מוניטין: 1
כנר על הגג
by

דרג את גובה המנעד של כלי הקשת ,כשהגבוה ביותר הוא הראשון והנמוך ביותר הוא האחרון:

1
done
by
מיין לפי
by eyal yakir
eyal yakir 1 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 30
צלו הכי גרוע
by

הכלי לפיו מכוונים את התזמורת הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Shay Giladi
Shay Giladi 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 575
אבוב הוא המילה הראשונה בא"ב לכן מכוונים לפיה.
by

העמעם( סורדינה) הוא:

1
done
by
מיין לפי

כלי הנשיפה בעל הצינורות הארוכים ביותר הוא:

1
done
by
מיין לפי

איזו אבחנה נכונה מבין הבאות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי