Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים מאפיין באופן המובהק ביותר הבדל מהותי בין: א. KPI המבטא יעילות (Efficiency) ב. KPI המבטא תועלת (Effectiveness)

1
done
by
מיין לפי

בעת מדידת איכות נתונים, טבלת הלקוחות קיבלה ציון תוקף (Validity) גבוה במיוחד (קרוב ל-1), אך ציון נכונות (Accuracy) נמוך בהרבה. איזה מהבאים עשוי להסביר באופן המשכנע ביוץר את תוצאות המדידה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים אינו מתאר ננכונה גורם אפשרי נפוץ להטיית סיבתיות (Causality Bias) בעת השימוש בנתוני ה-DW לצורך ניתו עסקי וקבלת החלטות?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »