Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נגון לגבי נחושת?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את מחלת Menke`s?

1
done
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים מעודד ספיגה של ברזל?

1
done
done
by
מיין לפי

איזה מהחלבונים אינו פועל לצורך העברת ברזל מחלל המעי אל תוך האנטרוציט?

1
done
by
מיין לפי

מטופל הגיע למרכז לחקר מחלות גנטיות עקב בעיה לא מאובחנת במטבוליזם של ברזל. ההשערה הראשונה שהועלתה על ידי החוקרים היתה שלאחר שההפטוציטים של המטופל קולטים ברזל בצורה תקינה הם לא מצליחים לחזר אותו באנדוזום. מהו החלבון שאותו יש צורך לבדוק?

1
done
by
מיין לפי

חלבון אקוניטאז aconitase שייך למשפחת חלבונים הבאה:

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידו של חלבון HFE במשק ברזל?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי ויטמין B6:

1
done
by
מיין לפי

פירידוקסל הנו קו-פקטור של האנזים הבא:

1
done
by
מיין לפי

קצב הפירוק של preproPTH יורד כאשר רמת הסידן יורדת

1
done
by
מיין לפי