Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ילד בן 5 אך עושים לו אומדן כאב ?

1
done
by
מיין לפי

מאיזה גיל ניתן לבצע בדיקה לגילוי נגיפי איידס ללא אישור ההורים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

כיצד תדריכי את האם לתינוק בן 3 חודשים עם חום גבוה מזה יומיים לגבי מתן אקמול(PARACETAMOL)?

1
done
by
מיין לפי

תינוק נולד במשקל 3500 מתי הוא יכפיל את המשקל שלו ?

1
done
by
מיין לפי

תינוק נולד במשקל 3000 מתי הוא ישליש את המשקל שלו ?

1
done
by
מיין לפי

בנערה אשר רוצה להפסיק הריון, הסכמה של מי מהבאים נדרשת?

1
done
by
מיין לפי

מתי הילד מתהפך מהגב לבטן וחזרה?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן לפחות צריך להרתיח מים כדי שיהיו בטוחים לתינוק?

1
done
by
מיין לפי

ב- bacterial meningitis המחולל הבקטריאלי הכי נפוץ הוא ?

1
done
by
מיין לפי

המחולל הכי נפוץ ביילודים וגורם ל- Meningitis ?

1
done
by
מיין לפי