Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר גל שנע באוויר חודר לתוך קובית זכוכית בעלת מקדם שבירה של 1.5, מה קורה למהירות ההתקדמות של האור במהלך התקדמותו בתוך קוביית הזכוכית?

1
done
by
מיין לפי

איזה מידע מבין הבאים יכול לספק גרף של ספקטרום העירור וספקטרום הפליטה של חומר פלואורסנטי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אור עובר דרך חריר. ככל שהחריר גדול יותר, תבנית העקיפה שנוצרת:

1
done
by
מיין לפי

עקרון הסופרפוזיציה (superposition) קובע ש:

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המשפטים הבאים מתקיים כאשר מעלים את ה- quantum yield של חומר פלורסנטי בלי לשנות שום דבר אחר?

1
done
by
מיין לפי

מדוע בניסוי התאבכות משני סדקים לא נראה תבנית התאבכות במצב בו מקורו של האור שעובר בסדק אחד אינו קוהרנטי יחסית לאור שעובר בסדק השני?

1
done
by
מיין לפי

אתם מסתכלים על תאים חיים במיקרוסקופ פאזות בו התאים כהים יותר מן הרקע. מדוע ניתן לראות אזורים בתאים אשר הם דווקא בהירים יותר מן הרקע? כי באזורים אלו...

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המשפטים הבאים לגבי מיקרוסקופ פאזות חיובי (חריץ במשטח הפאזות) הוא לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מבין כלי הקיבול הבאים הכי קל לראות תאים במיקרוסקופ פאזות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הנכם מצלמים שתי תמונות במצלמת CCD רגילה בחושך מוחלט. בתמונה אשר צולמה עם זמן חשיפה של מיקרו (מליונית) השניה, הערך הממוצע בכל פקסל הוא 20 דרגות אפור, ואילו בתמונה אשר צולמה באותם תנאים אך לאחר חשיפה של 10 שניות, הערך הממוצע של כל פקסל הוא 60 דרגות אפור. מה תוכל להגיד על גודלו של ה- dark noise של מצלמה זו?

1
done
by
מיין לפי