Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מוצע קוד לזיהוי ותיקון שגיאות הבא: עבור כל 16 ביטים הקוד מוסיף 16 ביטים ביקורת שערכם זהה ל-16 הביטים הקודמים להם ולאחריהם הקוד מוסיף עוד 16 ביטים ביקורת שערכם זהה ל-16 הביטים הקודמים להם )בסך הכל מתווספים 32 ביטים עבור כל 16 ביטים(. האם הקוד יכול לתקן שגיאה בודדת?

1
done
by
מיין לפי
by Tal Aharon
Tal Aharon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 21
למה?
by
by Maor Halevi
Maor Halevi 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 62
אם יש לך 3 רצפים זהים של 16 ביטים והייתה בהודעה רק שגיאה אחת זה אומר שבשני הרצפים האחרים לא השתנה כלום, לכן אם תשווה בין כל 16 ביטים תמיד 2 לפחות ישלחו את ההודעה הנכונה. ואז אם יש מיקום בהודעה שבו ברצפים אחד מהם שונה מה2 האחרים זאת הטעות ואז אפשר להפוך שם את הביט(לזהות ולתקן)
by
by Amit Cohen
Amit Cohen -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
לדעתי ניתן לתקן שגיאה בודדת באמצעות XOR - סטייל RAID-1 במערכות הפעלה ( שחזור נתונים באמצעות XOR והחזקת דיסק גיבוי משוכפל עבור כל דיסק)
by

קשר t cp הינו:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מי הייתה החברה השלישית לתפעל כבל תקשורת תת-ימי מישראל?

1
done
by
מיין לפי

השדה ACK Sequence Number בכותרת הודעת TCP מכיל:

1
done
by
מיין לפי

מהי הפעולה הראשונה הנדרשת במנגנון CSMA/CD על מנת להתחיל בשידור?

1
done
by
מיין לפי

משתמש מעלה תמונה לאתר אינטרנט. כאשר התמונה מהשרת מוצגת על המסך היא נראית משובשת. איזה פרוטוקול לא היה בשימוש?

1
done
by
מיין לפי

בפרוטוקול TCP כאשר מתקבל אישור משוכפל - Duplicated Ack - שני, איזה ערך מתעדכן?

1
done
by
מיין לפי

במהלך הסמסטר קיימנו תרגול מעשי של הרצת שרת/לקוח UDP

1
done
by
מיין לפי

השדה ACK Sequence Number (AN) בכותרת הודעת TCP מכיל:

1
done
by
מיין לפי

ברשת שכתובתה 140.50.0.0, הכתובת 140.50.63.255 היא כתובת הפצה (broadcast). מהי מסכת הרשת (network mask)?

1
done
by
מיין לפי