Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה תנאי מבין התנאי להלן אינו תנאי מקדים להשגת בריאות:

1
שאלה #22205
done

מבין 3 האסטרטגיות המרכזיות של אמנת אוטווה (1986) , אסטרטגיית התיווך דיברה על :

1
שאלה #22206
done

ההרחבה באמנת בנקוק לקידום בריאות דיברה על :

1
שאלה #22207
done

"תפיסה מחודשת" של אמנת אוטווה 1986 :

1
שאלה #22208
done

חשיבות אמנת אוטווה:

1
שאלה #22209
done

בשלב הערכת תהליך של תכנית התערבות :

1
שאלה #22210
done

באיזה שלב של פריסיד פרוסיד נוכל לנסח אסטרטגיה ותכנית התערבות :

1
שאלה #22211
done

במודל האמונה הבריאותית 1947 של רוזנשטוק, מה הוא המנבא החזק ביותר לאימוץ או אי אימוץ של התנהגות בריאותית :

1
שאלה #22212
done

לפי תאוריית פרוצ'סקה , אדם הנרשם לחדר כושר הוא נמצא בשלב:

1
שאלה #22213
sentiment_very_satisfied

לפי תאוריית עיצוב הבחירה של טאלר וסונסטין :

1
שאלה #22214
done