Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה תנאי מבין התנאי להלן אינו תנאי מקדים להשגת בריאות:

1
done
by
מיין לפי

מבין 3 האסטרטגיות המרכזיות של אמנת אוטווה (1986) , אסטרטגיית התיווך דיברה על :

1
done
by
מיין לפי

ההרחבה באמנת בנקוק לקידום בריאות דיברה על :

1
done
by
מיין לפי

"תפיסה מחודשת" של אמנת אוטווה 1986 :

1
done
by
מיין לפי

חשיבות אמנת אוטווה:

1
done
by
מיין לפי

בשלב הערכת תהליך של תכנית התערבות :

1
done
by
מיין לפי

באיזה שלב של פריסיד פרוסיד נוכל לנסח אסטרטגיה ותכנית התערבות :

1
done
by
מיין לפי

במודל האמונה הבריאותית 1947 של רוזנשטוק, מה הוא המנבא החזק ביותר לאימוץ או אי אימוץ של התנהגות בריאותית :

1
done
by
מיין לפי

לפי תאוריית פרוצ'סקה , אדם הנרשם לחדר כושר הוא נמצא בשלב:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לפי תאוריית עיצוב הבחירה של טאלר וסונסטין :

1
done
by
מיין לפי