Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פירוק תרמי של TiC לטיטניום ופחמן:

1
done
done
by
מיין לפי

כיצד ניתן לקבל חוטים ארוכים בעובי 1 מ"מ מחוט בעובי 3 מ"מ?

1
done
by
מיין לפי

אבקות מתכתיות עדינות ניתן לקבל ע"יֹֹֹֹֹ____ וסינון, ואבקות קראמיות עדינות ניתן לקבל ע"י ____ וסינון

1
done
by
מיין לפי

באיזה דרך ניתן להקטין את אחוז הפורוזיביות הסופית בחלק מסונטר כך שיתקבל חלק עם צפיפות הקרובה לצפיפות תיאורטית?

1
done
done
done
by
מיין לפי

אחד הזיהומים הנפוצים בפלדה הינו גופרית. בחר את הטיעונים הנכונים:

1
mood
done
done
done
by
מיין לפי

לצורך מה מוסיפים אלומינה לCryolite?

1
done
done
by
מיין לפי

לצורך מה מוסיפים Mn לפלדה?

1
done
done
by
מיין לפי

יציקה בחול מאפשר קבלת יציקה

1
done
by
מיין לפי

אחד הזיהומים הנפוצים בפלדה הינו הגופרית. בחר את הטיעונים הנכונים:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

מהם המאפיינים של שיטת casting Investment (שעווה נאבדת?)

1
done
done
done
done
by
מיין לפי