Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

דלית ושרונה התבקשו לעבוד על פרויקט ארגוני חדש המערב שימוש בתוכנת מחשב חדשה ומתקדמת. שרונה חושבת כי לא תצליח לעבוד על הפרויקט כיוון שבעבר אף פעם לא הצליחה לעבוד עם תוכנות חדשות ומתקדמות, מה שעובדים אחרים תופסים בקלות, קשה לה הרבה יותר ואין לה הבנה או גישה לטכנולוגיה. דלית אמרה לשרונה: "גם אני לגמרי לא מסתדרת עם כל הטכנולוגיה הזו", ושרונה נרגעת מעט. בדרך הביתה פוגשת דלית את נירית, וכשהן לבדן, מספרת דלית לנירית על כך שזכתה בעבר במקום הראשון בתחרות המערכת טכנולוגיה/מחשבים ארצית.

1
done
by
מיין לפי

בהמשך לסיפור המוצג בשאלה 1, העובדה כי דלית מציגה עצמה בפני שרונה כאדם שאינו מסתדר עם טכנולוגיה ואילו בפני נירית כבעלת מומחיות בתחום, מעידה על:

1
done
by
מיין לפי

עפ"י הנלמד בקורס, הסיכוי של עובדים להגיע לביצועים גבוהים בארגון עולה כאשר:

1
done
by
מיין לפי

דורון ודויד עובדים ביחד בצוות "תמר". דורון אוהב את העבודה, ומאמין כי היא חשובה ומעורב בפעילות השוטפת בארגון. דורון שם לב כי בתקופה האחרונה דויד נוטה לאחר לעבודה, משקיע פחות ומתוסכל. כששוחח איתו על כך בשבוע שעבר, התברר לדורון כי קשה לדויד להתמודד עם אפשרויות הקידום המוגבלות מאוד שיש בתפקיד. דורון ניסה להצביע על כל תמורות והיתרונות האחרים שמקנה התפקיד, אך ללא הועיל. איזו תיאוריה יכולה להסביר את ההבדל בגישות של שני העובדים?

1
done
by
מיין לפי

שמוליק עובד בחברת "טעמים". בהנחה שתפיסת התמיכה הארגונית (POS=) שלו היא גבוהה. מה סביר להניח?

1
done
by
מיין לפי

בארגון "דעת" נערכה הערכת ביצועים שנתית. בעקבות הערכת הביצועים נשמעו תלונות מעובדים בצוות "זהרון" לגבי מחסור במדידה ובעדכונים שותפים של תוצאות עבודתם. לאור תלונה זו, איזה משפט נכון?

1
done
by
מיין לפי

דניאלה עובדת כמוכרת בחנות לבגדי ילדים. לפני מספר ימים הגיעה לחנות לקחוה שטענה כי רכשה מוצר פגום. לדניאלה היה ברור כי נעשה שימוש במוצר וכי הוא כובס מספר פעמים. דניאלה פנתה אל הלקוחה בטון מזלזל והלקוחה הגישה נגדה תלונה להנהלת החנות. מיד עם קבלת התלונה נקראה דניאלה לשיחה. היא ציפתה לשיחת נזיפה, אולם פוטרה מהעבודה מידית ולמרות שביעות הרצון הגבוהה שהביעו מעסיקיה בשיחה. מה תוכלו להגיד על תהליך הענישה בו נקטה ההנהלה עפ"י הקריטריונים שנלמדו לגבי בניית תוכנית משמעת:

1
done
by
מיין לפי

מנכ"ל ארגון "האורן" התראיין לתוכנית טלוויזיה וטען כי: "יש לסרוק תמידית את הסביבה הארגונית כדי לזהות שינויים ולהגיב בזמן" אמירה זו מייצגת:

1
done
by
מיין לפי

זהבית היא עובדת ותיקה בחברה. בחודשים האחרונים, בעקבות שינויים ארגוניים משמעותיים, היא חשה שחוקה ומתוסכלת. היא יודעת שחיפוש עבודה חדשה בגילה ובתחום העיסוק שלה הוא בעייתי ביותר. ולכן, היא נשארת בארגון ומקווה שבחלוף הזמן, המצב ישתפר. עפ"י התיאור, ההתנהגות של זהבית מבטאת:

1
done
by
מיין לפי

ז'או עובד במפעל של אפל בסין. התפקיד שלו כולל הדבקת המסך על כל מכשיר אייפון חדש ז'או מרגיש שחוק ורמות המוטיבציה ושביעות הרצון שלו נמוכות ביותר. בואו ונעזור לשפר את מצבו. מודל מאפייני העבודה של הקמן ואולדהם ממליץ ש: (1)___ תאוריית הציפיה (Expectancy Theory) מציעה ש: (2)___

1
done
by
מיין לפי