Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הכחדת מינים:

1
mood
by
מיין לפי

המונח 'הכחדה המונית':

1
done
by
מיין לפי

המצב הנוכחי של המגוון הביולוגי:

1
done
by
מיין לפי

במאמצי שימור יעילים:

1
done
by
מיין לפי

היתרון העיקרי של ההשבה לטבע הוא:

1
done
by
מיין לפי

בדרך כלל, אוכלוסיות קטנות:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מקרה לפרויקט ההשבה לטבע יש את ההסתברות הגבוהה ביותר להצלחה?

1
done
by
מיין לפי

באילו מהמקרים הבאים יש להימנע מהשבה לטבע של מינים?

1
done
by
מיין לפי

מתי מינים נחשבים ב"סיכון חמור" על ידי ה- IUCN?

1
done
by
מיין לפי

מהי המטרה העיקרית של שימור ביולוגי?

1
done
by
מיין לפי