Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בגוף האדם הבריא יימצאו חיידקים בכל רגע נתון, כחלק מהפלורה הטבעית של הגוף, בפה, חלל האף ומערכת העיכול. מדוע לא יותקפו חיידקים אילו על ידי מערכת החיסון?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by מור גוטמן
מור גוטמן 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
וואט
by

מערכת החיסון מגיעה לבשלות מספר חודשים לאחר הלידה. מדוע אם כן בבתי החולים מחוסנים תינוקות ביום הראשון להיוולדם?

1
done
by
מיין לפי

בחיסון סביל, האדם המחוסן מקבל:

1
done
by
מיין לפי

חיסון הטטנוס יעיל לתקופה של חמש שנים לערך. הסיבה לכך היא:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהחומרים הבאים לא יעורר תגובה חיסונית במידה ויוזרק לאדם?

1
done
by
מיין לפי

גן מדווח הוא גן שאנו למדים על היותו פעיל כיוון שהתוצר שלו:

1
done
by
מיין לפי

מחזוריות שנתית פיסיולוגית והתנהגותית קיימת ב:

1
done
by
מיין לפי

מי מהתופעות הפיסיולוגיות הבאות באדם אינה מושפעת ממחזוריות שנתית?

1
done
by
מיין לפי

מלטונין, ידוע גם בכינוי "הורמון החושך" כיוון שהוא:

1
done
by
מיין לפי

בסרט "מה קורה בגאטאקה", קבלה למקומות עבודה יוקרתיים מתבצעת על סמך:

1
done
by
מיין לפי