Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בגוף האדם הבריא יימצאו חיידקים בכל רגע נתון, כחלק מהפלורה הטבעית של הגוף, בפה, חלל האף ומערכת העיכול. מדוע לא יותקפו חיידקים אילו על ידי מערכת החיסון?

1
שאלה #25626
done

מור גוטמן

מור גוטמן
לפני 5 חודשים
וואט
0

מערכת החיסון מגיעה לבשלות מספר חודשים לאחר הלידה. מדוע אם כן בבתי החולים מחוסנים תינוקות ביום הראשון להיוולדם?

1
שאלה #25627
done

בחיסון סביל, האדם המחוסן מקבל:

1
שאלה #25628
done

חיסון הטטנוס יעיל לתקופה של חמש שנים לערך. הסיבה לכך היא:

1
שאלה #25629
done

איזה מהחומרים הבאים לא יעורר תגובה חיסונית במידה ויוזרק לאדם?

1
שאלה #25630
done

גן מדווח הוא גן שאנו למדים על היותו פעיל כיוון שהתוצר שלו:

1
שאלה #25631
sentiment_very_satisfied

מחזוריות שנתית פיסיולוגית והתנהגותית קיימת ב:

1
שאלה #25632
done

מי מהתופעות הפיסיולוגיות הבאות באדם אינה מושפעת ממחזוריות שנתית?

1
שאלה #25633
done

מלטונין, ידוע גם בכינוי "הורמון החושך" כיוון שהוא:

1
שאלה #25634
done

בסרט "מה קורה בגאטאקה", קבלה למקומות עבודה יוקרתיים מתבצעת על סמך:

1
שאלה #25635
done