Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי אפקט הבבואה מה נכון:

1
done
by
מיין לפי
by Levana Frech
Levana Frech 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה היה נראה לי התשובה האחרונה
by

לפי התיאוריה של קרייג שמופיעה בספר “תיאוריית עומק העיבוד”- מה נכון:

 

1
done
by
מיין לפי
by Levana Frech
Levana Frech 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה 1 ניראת לי גם נכונה לא?
by

מהו source monitoring שקורה כשיש מיס אינפורמציה?

 

1
done
by
מיין לפי

לפי סיגלר כשמתאמנים על תרגיל כלשהו אז משתפרים ב:

1
done
by
מיין לפי

משהו עם התאוריה של פשלר שראו שבמטלה השניה הזמן תגובה למטלה בין 400 ל500 מילי שניות של הSOA הקצר, הוא אותו דבר.

1
done
by
מיין לפי

משהו עם שחקני וידאו במטלות תואמות- לפי הניסוי שמתואר בספר. אפקט תואמות= הבדל בין מסיח תואם ללא תואם.

1
done
by
מיין לפי

מה עולה מהמחקר של נווה ושות' לגבי קידוד ואיחזור:

1
done
by
מיין לפי

מה מעידה תופעת ה- הfalse memory בתרגול של אינדוקציה אצל ילדים ומבוגרים

1
done
by
מיין לפי

מה יכול להיות הסבר לזיכרון עבודה מוגבל?

1
done
by
מיין לפי

שאלה על נורמן ושליס משהו על מתי הSAS יפעל

1
done
by
מיין לפי