Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד ישפיע היחס בין ציטוקינין לאוקסין על התמיינות השורש והנצר בתרבית:

1
done
בדומה לאוקסין, הציטוקינין גם הוא מאופיין בעקומת פעילות כתלות בריכוזים בצורת פעמון – עודף ציטוקינין יהווה עיכוב בהתפתחות. לציטוקינין תפקיד הפוך במריסטמת השורש, ההורמון יעכב חלוקת תאים ולא כתוצאה מרגישות, מחסור בציטוקינין בשורש יהווה קטליזטור להתפתחות.
by
מיין לפי

בזמן פתיחת הפיוניות נכנס אשלגן דרך תעלות אשלגן לתא השמירה, ובזמן סגירת הפיונית יוצא האשלגן דרך אותן תעלות

1
done
שתי תעלות נפרדות Kout ו-Kin - שתיהן מתווכות תנועה פסיבית של אשלגן
by
מיין לפי

התורמים העיקריים ליצירת גרדיינט הפרוטונים בין שני צדי ממברנת התילקואיד הינם: פירוק המים בלומן, חיזור PQ על ידי PSII ,חימצון PQ על ידי קומפלכס הציטוכרומים, וחיזור +NADP

1
done
פירוק מים וקבלת חמצן (=4 פרוטונים), על כל אקלטרון של PQ בציטוכרום (=2 פרוטונים), חיזור NADP
by
מיין לפי

ההובלה הפולארית של אוקסין בצמח מבוקרת בעיקר על-ידי

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »