Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מנהל האחזקה לוחץ להפעיל מערכת OPEN SOURCE, לא ברור מי מספק את האחזקה - מה עמדתך?

1
שאלה #26145
done

מה התשתית ההכרחית כדי לבצע מכירות ללקוחות

1
שאלה #26146
done

לאור הפריסה הגאוגרפית של החברה.איזו מערכת תסכים כי תשאר מחוץ לERP?

1
שאלה #26147
done
מופעלת על ידי מרכז שירות

Sheli Kohan

Sheli Kohan
יותר מ-6 חודשים
כי היא מופעלת ע"י לשכת שירות
0

אבטחת המידע בחברה כה מבוזרת היא מטלה מורכבת. קיים חשש מפני גניבות של העובדים. מה הדרך היעילה ביותר בין החלופות הבאות:

1
שאלה #26148
done

מצב קיים> RFI >אפיון> RFP

1
שאלה #26149
done

בימים אלה הSHADOW IT, מערכות מחוץ למערכות המידע המרכזית הולכות ומתחזקות. לאור הנחיות החברה לקראת המערכת החדשה האם:

1
שאלה #26150
done

החברה פועלת תחת מספר גדול של גופי אסדרה REGULATION. מה לדעתך תהיה ההעדפה העיקרית של הנהלת החברה הקשורה לנושא זה:

1
שאלה #26151
done

עליך לפתח אתר תוכן חדש לחברה. מה הדגש החשוב ביותר מבין אלה הרשומים כאן:

1
שאלה #26152
done
RESPONSIVE התאמה לנייד ולמחשב

במצב הקיים, כל בעל עניין מנהל את לוח הזמנים לעצמו. החברה אינה מצליחה להסכים על גרסה אחת של לוח הזמנים. מה הדרך הנכונה לפתור זאת:

1
שאלה #26153
done

על מנת למקסם תועלת

1
שאלה #26154
done