Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה חיידקים יבצעו מתילציה?

1
שאלה #26862
done
בוחן 2018 מירה

מה נכון לגבי ddNDPs?

1
שאלה #26863
done
done
בוחן 2018 מירה

Arielle Kahn

Arielle Kahn
לפני 3 חודשים
אני חושבת שאין פה תשובה נכונה כי ddNDP אם כבר זה dideoxyadenosine diphosphate (למרות שמאמינה שהיו כותבים ddADP אם היו מתכוונים לאדנין), התשובה שמופיעה מתאימה ל-ddNTP. וגם אי אפשר לחבר שניים כאלו בשרשרת אחת כי חסרה קבוצת OH בקצה 3'...
5

יש הרבה דרכים לבצע אנליזה לתוצר PCR, אילו מהדרכים הבאות נכונה?

1
שאלה #26864
done
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

ישנן הרבה דרכים לבצע אנליזה לתוצר PCR אילו מהדרכים הבאות תיתן תוצאה חד משמעית?

1
שאלה #26865
done
בוחן 2018 מירה

מה נכון לגבי MCS?

1
שאלה #26866
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

Shir Sayegh

Shir Sayegh
לפני 3 חודשים
לדעתי גם א נכון. חייב להיות אתר אחד לפחות שיחתוך את הפלסמיד אך לא יפגע במחדר
0

Noam Tzuri

Noam Tzuri
לפני 3 חודשים
לדעתי זה עדיף אבל לא בהכרח יקרה. לדעתי הייתה שאלה בשאלות חזרה של מירה שהיה אתר רסטריקציה שחתך גם בגן עצמו
0

מכניסים מחדר לפלסמיד עם עמידות בפני אמפיצילין וכלורמפניקול. החיידקים מגודלים על המצעים ונצפה שרק החיידקים העמידים לאמפיצילין גדלו, למה?

1
שאלה #26867
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

לביטוי גן שיושב אחרי פרומוטור מסוג T7 בחיידק מסוג DE3 דרוש:

1
שאלה #26868
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

מה נכון לגבי פלסמיד?

1
שאלה #26869
done
done
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

למה משמש REAL TIME PCR?

1
שאלה #26870
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה

מה זה חיידקים קומפטנטים?

1
שאלה #26871
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה