Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה חיידקים יבצעו מתילציה?

1
done
בוחן 2018 מירה
by
מיין לפי

מה נכון לגבי ddNDPs?

1
done
done
בוחן 2018 מירה
by
מיין לפי
by Arielle Kahn
Arielle Kahn 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אני חושבת שאין פה תשובה נכונה כי ddNDP אם כבר זה dideoxyadenosine diphosphate (למרות שמאמינה שהיו כותבים ddADP אם היו מתכוונים לאדנין), התשובה שמופיעה מתאימה ל-ddNTP. וגם אי אפשר לחבר שניים כאלו בשרשרת אחת כי חסרה קבוצת OH בקצה 3'...
by

יש הרבה דרכים לבצע אנליזה לתוצר PCR, אילו מהדרכים הבאות נכונה?

1
done
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי

ישנן הרבה דרכים לבצע אנליזה לתוצר PCR אילו מהדרכים הבאות תיתן תוצאה חד משמעית?

1
done
בוחן 2018 מירה
by
מיין לפי

מה נכון לגבי MCS?

1
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי
by Shir Sayegh
Shir Sayegh 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לדעתי גם א נכון. חייב להיות אתר אחד לפחות שיחתוך את הפלסמיד אך לא יפגע במחדר
by
by Noam Tzuri
Noam Tzuri 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לדעתי זה עדיף אבל לא בהכרח יקרה. לדעתי הייתה שאלה בשאלות חזרה של מירה שהיה אתר רסטריקציה שחתך גם בגן עצמו
by

מכניסים מחדר לפלסמיד עם עמידות בפני אמפיצילין וכלורמפניקול. החיידקים מגודלים על המצעים ונצפה שרק החיידקים העמידים לאמפיצילין גדלו, למה?

1
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי

לביטוי גן שיושב אחרי פרומוטור מסוג T7 בחיידק מסוג DE3 דרוש:

1
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי

מה נכון לגבי פלסמיד?

1
done
done
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי

למה משמש REAL TIME PCR?

1
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי

מה זה חיידקים קומפטנטים?

1
done
בוחן 2018 מירה, בוחן 2019 מירה
by
מיין לפי