Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. איזה פרמטר משמש לצורך מדידת גודל התאים בבדיקת flow cytometry?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי התאים המסומנים ב-gate1?

1
done
by
מיין לפי

מהי הפתולוגיה המוצגת בתמונה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתוספים הבאים חשוב במיוחד לתת לחולים הסובלים מאנמיה המוליטית דוגמת ספרוציטוזיס מולדת?

1
mood
by
מיין לפי

איזה מהממצאים הבאים במשטח דם היקפי אינו נחשב לפתולוגי?

1
done
by
מיין לפי

מיהו התא המוקף בעיגול ובאיזו מחלה הינו שכיח?

1
done
by
מיין לפי

בחר/י בתשובה המתאימה לסדר המקבצים המצויין בתמונה

1
done
by
מיין לפי

מח העצם המוצג בתמונה הינו?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »