Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/337

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גורמי תאונות: על פי פקודת תאונות ומחלות משלח יד ( הודעה ) 1945 תשלח למפקח העבודה האזורי בכל מקרה של :

(20 נק') - שאלה #12064

אילו אמצעים יש לנקוט אם הופסקו העבודות להריסת מבנה באתר ל-24 שעות?

(20 נק') - שאלה #4065

פרוק פיגום זקפים שגובהו 16 מ' יתבצע תחת השגחתו והנהלתו הישירה של :

(20 נק') - שאלה #4170

שחרור עשן מחלקי מבנה נועד למנוע את הסכנות הבאות

(20 נק') - שאלה #17782

מתי נדרשת השגחה של בונה מקצועי לפיגומים ?

(20 נק') - שאלה #4210