Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/337

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כמה אמצעי עליה וירידה נדרשים לכניסה וליציאה מתעלה שעומקה מעל 1.2 מ׳ ואורכה 100 מ'

(20 נק') - שאלה #4009

רוחב רצפת פיגום לביצוע טיח חוץ תיהיה:

(20 נק') - שאלה #4227

מי יכול להדריך את העובדים ואת מנהל העבודה באתר?

(20 נק') - שאלה #4096

משקולת מבחן לבדיקת גובל עומס יתר בעגורן צריח

(20 נק') - שאלה #4053

מתי מבצע הבנייה חייב להדריך עובדים באתר?

(20 נק') - שאלה #4045