Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/337

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו כלול בעבודת בנייה הנדסית?

(20 נק') - שאלה #4004

אילו פריטים אינם חייבים לענות על תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד)?

(20 נק') - שאלה #4005

מי אחראי לכך שיהיה באתר הבנייה מקום מנוחה ואכילה?

(20 נק') - שאלה #4006

מי רשאי לפסול מנהל עבודה?

(20 נק') - שאלה #4007

מתי פג תוקפו של ״צו בטיחות אוסר״

(20 נק') - שאלה #4008