help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הביטוי "האימפריה שהשמש אינה שוקעת בה לעולם" נועד לתאר:

done
by
מיין לפי

פולקה הוא סגנון...

done
by
מיין לפי

מהו 'אפיטף'?

done
by
מיין לפי

באיזו מדינה נמצאת העיר גיזה?

done
by
מיין לפי

באיזו עיר מתרחשת עלילת הסדרה "חופשי על הבר"

done
by
מיין לפי

מהו השיר המוקלט ביותר בהיסטוריה?

done
by
מיין לפי

מה זה פור?

done
by
מיין לפי

מי הנשיא האמריקאי הראשון שהתפטר מתפקידו?

done
by
מיין לפי

מהי קפיברה?

done
by
מיין לפי

מהו שמה הרשמי של המדינה הנקראת בעברית "הולנד"

done
by
מיין לפי