JavaScript למתחילים: מכולל שמות

נשתמש במה שלמדנו עד כה כדי לבנות מיני אפליקציה שמייצרת שמות רנדומליים

סירטוני הקורס JavaScript למתחילים

JavaScript למתחילים