חוקי השחמט: מה זה שח ומה זה שחמט

מה זה שח? מדוע הוא נקרא כך? מה חובה על היריב לעשות במצב שכזה? מהו שחמט? מדוע הוא נקרא כך? מהם שלושת האפשרויות היחידות המותרות ליריב במצב שכזה? כשאיזה כלי מאיים בשח יש רק שתי אפשרויות ולא שלושה