קאטות בשחמט: הקדמה לקאטות בשחמט

בקורס נתחיל כבר לשחק מול יריב (מוע שחמט) באופן הדרגתי עד למשחק מלא ונלמד איך חושבים נכון בונים עמדה ולבסוף נותנים מט