אדם נגד מכונה - משחקים נגד מנוע הודיני: מד כושר 800 פתיחה סיציליאנית ומט שורות (צריחים)

נשחק בלבן משחק שני נגד מנוע השחמט הודיני כשהוא מכוונן למד כושר 800 ונלמד איך לנצח אותו בשלל טקטיקות הפתיחה הינה סיציליאנית והמט ניתן בעזרת שני הצריחים ונקרא מט שורות