תפיסה וקוגניציה תפיסה וקוגניציה 2023

לחץ כאן לכל השאלות

2. במחקר שעסק בתפיסה אודיטורית הושמע לנבדקים צליל שהורכב משלוש תדירויות קול שונות, של 220 Hz, 440 Hz, ושל 660 Hz. לאחר שהושמע צליל זה, הושמע לנבדקים צליל נוסף, דומה לצליל הראשון, אך הושמט ממנו מרכיב התדירות של 440 Hz. מתוך חומר הלימוד, סביר להניח כי ההבדל הנתפס בין שני הצלילים ישקף:

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 04-02-2023