גיאולוגיה ההאדיאן – פרק א

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
שאלה #11128
sentiment_very_satisfied


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017