הפקולטה לחקלאות מבוא למדעי הצמח התפתחות

אצל טחב עלים Musci הספורופיט נשאר קשור לגמטופיט באמצעות רגל.

1
שאלה #11560
done


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017