הפקולטה לחקלאות מבוא למדעי הצמח התפתחות

מערכת הצינורות להובלת מים היא עצה והמערגת להובלת המוטעמים היא שיפה

1
שאלה #11567
done


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017