תקשורת- בן גוריון מושגי יסוד א- שחזור

ייצוגן של נשים בתקשורת תואם השקפת עולם של איזו גישה :

1
שאלה #11604
done


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017