חשבונאות מבחן במע"מ ומיסוי מקרקעין

לחץ כאן לכל השאלות

חברת "ברדה", חברה תושבת ישראל, נותנת שירותי שיווק בישראל למוצרי תוכנה של חברת האם שהינה תושבת צרפת. החברה מחייבת את חברת האם בשיטת ה- cost+7%. בהתאם לחוות הדעת על יועציה המשפטיים מחייבת החברה את החברה במע"מ בשיעור אפס ומנגד מקזז את מלוא מס התשומות בישראל.

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 02-08-2023