גיאולוגיה קרח אש - שאלות משנים קודמות

מי היוו התראפסידים:

1
שאלה #14305
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
תראפיה זה טוב לכולם ברור שלכל הזוחלים
1

Nitsan Soffair

Nitsan Soffair
יותר מ-6 חודשים
תראפסיד - זרעים של תרפיה ......
0

* השאלה נוספה בתאריך: 14-10-2017