תזמורת מנוי לתזמורת

מה משמעות המילה פאוזה?

1
done

Moshe Shneor

Moshe Shneor
יותר מ-6 חודשים
פאוזה - פאודה - הפסקה בין העונות
-11

Maor Assayag

Maor Assayag
יותר מ-6 חודשים
פאוז = pause = הפסק(ה)
1

* השאלה נוספה בתאריך: 21-01-2018