כללי סוגיות בסביבה - מתורגם

6. רוב המינים בעולם הם?

1
done

Hadar Ankri

Hadar Ankri
יותר מ-6 חודשים
רוב-> ח(רק)!
0

* השאלה נוספה בתאריך: 05-02-2018