Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. גיוון גנטי גבוה יותר:

1
שאלה #15508
done

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
גבוה->טוב יותר
0

המונח "מגוון המינים" מורכב מ:

1
שאלה #15509
done

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
מינים->מינים+פרטים
-2

"אפקט כדור השלג" בהקשר של עושר המינים לבין הפונקציונליות של המערכת האקולוגית משמעו:

1
שאלה #15510
done

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
איבוד + איבוד
0

4. בהקשר למונח שהוגדר בקורס- היציבות מוגדרת כך:

1
שאלה #15511
done

Or Ezra

Or Ezra
יותר מ-6 חודשים
אששש
1

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
יציבות לא אוהבת שינויים
0

5. איזה מהמשפטים הבאים שגוי:

1
שאלה #15512
done

6. רוב המינים בעולם הם?

1
שאלה #15513
done

Hadar Ankri

Hadar Ankri
לפני 3 חודשים
רוב-> ח(רק)!
0

7. בדרך כלל, מינים קטנים יותר הם:

1
שאלה #15514
done

Shira Navot-Altman

Shira Navot-Altman
יותר מ-6 חודשים
לפי שאלה שנשאלה במבחן: התשובה היא - דרישות אקולוגיות מצומצמות יותר.
34

דניאל משעניה

דניאל משעניה
יותר מ-6 חודשים
בטוחה לגבי זה? אמרו שלמינים קטנים יש יותר דרישות - כלומר מגבילות יותר (א׳)
0

שירה קור

שירה קור
יותר מ-6 חודשים
מה התשובה?
0

Shahar Digmi

Shahar Digmi
יותר מ-6 חודשים
זה א' לפי הסיכום
0

Nadav Davidson

Nadav Davidson
יותר מ-6 חודשים
היי שחר
0

Yarden Manes

Yarden Manes
לפני 3 חודשים
לפי הסיכום התשובה היא ב "למינים קטנים דרישות אקולוגית קטנות יותר", לפי הבחנים התרגום הנכון לתשובה "דרישות אקולוגיות *מוגבלות* יותר". יכול להיות שניסוחי התשובות שגויים?
0

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
ככל שהמינים קטנים יותר-> לא דורשים הרבה
-5

8. בעקומת היחסים בין אזורי המינים, הפרמטר 'z' משקף:

1
שאלה #15515
done

Mor Barmaimon

Mor Barmaimon
לפני 3 חודשים
עקומת יחסים = שיפוע
1

Tomer Ashkenazi

Tomer Ashkenazi
לפני 3 חודשים
אל תיבהלו מלוגריתמים.. זה Z
2

9. שטחים גדולים יותר, בדרך כלל:

1
שאלה #15516
done

10. ככלל, לשמירת הטבע, עלינו לשאוף ל:

1
שאלה #15517
done

Yanna Goldshmidt

Yanna Goldshmidt
לפני 3 חודשים
הטרוגניות + קישוריות
0