Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. גיוון גנטי גבוה יותר:

1
שאלה #15508
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המונח "מגוון המינים" מורכב מ:

1
שאלה #15509
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

"אפקט כדור השלג" בהקשר של עושר המינים לבין הפונקציונליות של המערכת האקולוגית משמעו:

1
שאלה #15510
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

4. בהקשר למונח שהוגדר בקורס- היציבות מוגדרת כך:

1
שאלה #15511
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Or Ezra

Or Ezra
יותר מ-6 חודשים
אששש
0

5. איזה מהמשפטים הבאים שגוי:

1
שאלה #15512
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

6. רוב המינים בעולם הם?

1
שאלה #15513
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

7. בדרך כלל, מינים קטנים יותר הם:

1
שאלה #15514
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Shira Navot-Altman

Shira Navot-Altman
יותר מ-6 חודשים
לפי שאלה שנשאלה במבחן: התשובה היא - דרישות אקולוגיות מצומצמות יותר.
27

דניאל משעניה

דניאל משעניה
יותר מ-6 חודשים
בטוחה לגבי זה? אמרו שלמינים קטנים יש יותר דרישות - כלומר מגבילות יותר (א׳)
0

שירה קור

שירה קור
לפני 5 חודשים
מה התשובה?
1

Shahar Digmi

Shahar Digmi
לפני 5 חודשים
זה א' לפי הסיכום
0

Nadav Davidson

Nadav Davidson
לפני 5 חודשים
היי שחר
0

8. בעקומת היחסים בין אזורי המינים, הפרמטר 'z' משקף:

1
שאלה #15515
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

9. שטחים גדולים יותר, בדרך כלל:

1
שאלה #15516
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

10. ככלל, לשמירת הטבע, עלינו לשאוף ל:

1
שאלה #15517
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!