תזמורת מנוי לתזמורת

המונח קרשנדו(crescendo) :

1
done

Liav Abrams

Liav Abrams
יותר מ-6 חודשים
crescend -> ascend לעלות, להגביר
3

Neta Ezra

Neta Ezra
יותר מ-6 חודשים
הקרש שיש לי עליו הולך ומתעצם
2

* השאלה נוספה בתאריך: 10-01-2019