ניהול כלכלה

איזה מהשווקים הבאים הוא משוכלל יותר?

1
שאלה #22004
sentiment_very_satisfied


* השאלה נוספה בתאריך: 12-01-2019