פילוסופיה מבוא לקבלה

השברים השבורים של כלי שבעת הספירות התחתונה נפלו אל קרקעית הריק ויצרו את עולמות החלוקה.

1
mood

levi kassel

levi kassel
יותר מ-6 חודשים
עולמות החלוקה? לא זוכר שלמדנו משה כזה
0

* השאלה נוספה בתאריך: 13-01-2019