כללי מנוי לתזמורת

הביט הראשון של המנצח לתחילת התיבה הוא:

1
שאלה #3225
done

Maor Swisa

Maor Swisa
יותר מ-6 חודשים
מתחילים מלמטה
11

Elizabeth Ofek

Elizabeth Ofek
יותר מ-6 חודשים
כמו שמתחילים מרוץ מכוניות מורידים את המטפחת למטה
4

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017