הפקולטה לחקלאות מבוא לכלכלה 71019

לחץ כאן לכל השאלות

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. המשק נכנס למיתון והכנסות הצרכנים במשק ירדו, כתוצאה מכך: רווחי יצרני אביזרי הרכב:

1
sentiment_very_satisfied
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 04-08-2019