מנהלי עבודה בבניין ( שחר שמש) מנהלי עבודה בבניין

לחץ כאן לכל השאלות

4 .כיצד נדרש להתייחס לניתוק כבל של עגורן נייד במהלך העבודה, ללא נפגעים בגוף או בנפש ובלי נזק לרכוש? א. כאל מקרה מסוכן המחייב דיווח למפקח עבודה אזורי. ב. כאל תאונת עבודה שאינה מחייבת דיווח למפקח עבודה אזורי. ג. כאל אירוע שאינו נחשב תאונת עבודה, אבל מחייב דיווח למזמין העבודה. ד. כאל אירוע שאינו נחשב תאונת עבודה ואינו מחייב דיווח לשום גורם.

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 27-08-2020