סוציולוגיה יסודות הסוציולוגיה

לחץ כאן לכל השאלות

הפרדיגמה הסטרוקטורליסטית-פונקציונליסטית סבורה כי:

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 22-12-2020