ביולוגיה מיקרוביולוגיה

מי מבין הבאים מאפיים כרונולוגיה של התפתחות ביופילם של חיידקי Pseudomonas aeruginosa?

1
שאלה #5532
done


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017