מיסוי תאגידים מיוחדים מיסוי תאגידים מיוחדים

לחץ כאן לכל השאלות

רועי הגיש את הדוח השנתי לשנת 2013 בתאריך 31.5.14. בתאריך 30.1.17 הוצאה שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף 145(א)(2)(ב), שלא בהסכם (03). בתאריך 1.1.17 פנה רועי במכתב לפקיד השומה וציין כי נפלה טעות בחשבונית בדוח. מהו המועד האחרון שבו היה רשאי פקיד השומה, אם בכלל, לקבל את תיקון הטעות?

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 27-04-2021