הנדסת בניין (סמי שמעון) ביצוע דרכים

לחץ כאן לכל השאלות

על הקבלן לבצע את הוראות המפקח (או מנהל הפרויקט מטעם המזמין) כל זמן ש:

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017