תזמורת מנוי לתזמורת

איזה מהכלים הבאים אינו כלי מקלדת:

1
done

Barak Samesh

Barak Samesh
יותר מ-6 חודשים
גיט -> מקלדת -> לא מקלדת -> גיטרה
1

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017