Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

11. ערך ה-pH בציטופלזמת התא הוא 7.4 ואילו בג'ולגי הוא כ- 6. נמצא כי עיכוב משאבת הפרוטונים על גבי הגולג'י מעכבת כניסת סידן כנגד מפל הריכוזים לגולג'י. ניתן להניח כי הטרנספורטר המעורב הוא:

1
done
by
מיין לפי

12. בתאי המעי של אי-טי מתרחשת ספיגת זהב בניגוד למפל ריכוזי הזהב. כניסת הזהב לתאי המעי מעוכבת כאשר מסולק הנתרן החוץ תאי. ניתן לשער כי הטרנספורטר המעורב הוא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הזרקת פוסיד(תרופה) תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

14. הנחת שקית על פיו של אדם למשך של 3 דקות תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

15. מתן מעכבי ACE יגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

16. החיידק הקשור לכיבי קיבה הוא:

1
done
by
מיין לפי

17. התנועה העיקרית בקיבה היא:

1
done
by
מיין לפי

18. איזה מבין התהליכים הבאים מתקיים בקיבה:

1
done
by
מיין לפי

19. מהו האנזים המופרש בקיבה?

1
done
by
מיין לפי

20. טיפול במעכבי יצירת פרוסטגלנדינים עלול לגרום ל:

1
done
by
מיין לפי