Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

31. בזמן פעילות גופנית, העורקיקים בשרירי השלד עברו וזודילטציה והכפילו את קוטרם. כתוצאה מכך זרימת הדם לשרירים אלו:

1
done
by
מיין לפי

32. משך המרווח PQ עם ירידה במהירות ההולכה של העירור בחדרים:

1
done
by
מיין לפי

33. כאשר ההחזר הוורידי יורד, תפוקת הלב (cardiac output) :

1
done
by
מיין לפי

34. קצב הלב בעקבות עלייה בלחץ הדם בסינוס הקארוטיד:

1
done
by
מיין לפי

35. משך פוטנציאל פעולה בסיבי פורקינייה כאשר זרם האשלגן (Iks) עולה?

1
done
by
מיין לפי

36. בעת גירוי עצב הואגוס מרווח RR ב א.ק.ג:

1
done
by
מיין לפי

37. שיא פוטנציאל פעולה ב AV Node , לאחר מתן של TTX (חסם סלקטיבי לתעלות נתרן):

1
done
by
מיין לפי

38. בחדר שמאל, עלייה הפתאומית של aortic pressure ללא שינוי ב-contractility, preload או קצב לב תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

39. באיזה מהפרעות הקצב מספר ה- P waves שווה למספרם של QRS complexes ?

1
done
by
מיין לפי

40. בעת ניסוי חוקר בטעות החליף את התמיסה החוץ תאית המכילה 3 mM יוני אשלגן לתמיסה המכילה 9 mM יוני אשלגן. כיצד צפויים להשתנות פרמטרים חשמליים של תאי עצב כתוצאה מהחלפת התמיסה?

1
done
by
מיין לפי