Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השימוש ה"ויברטו" בכלי הקשת הוא:

1
done
by
מיין לפי

הסימפוניה של בטהובן המכונה "סימפוניית הריקוד" היא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

המיוחד בתיבות הראשונות ביצירתו של מוסורגסקי "תמונות בתערוכה" בתזמורו של מוריס רוול הוא:

1
done
by
מיין לפי

המשקל ב"בולרו" של רוול:

1
done
by
מיין לפי

מוטיב חוזר בסימפוניות של מהלר הוא:

1
done
by
מיין לפי

ברוב המקרים, הביט החזק בתיבה הוא:

1
done
by
מיין לפי

השימוש בסינקופה במוסיקה קלה שכיח :

1
done
by
מיין לפי

הדגש בכלי ההקשה הנמוכים בסמבה הברזילאית הוא:

1
done
by
מיין לפי

על הפרק השני בסימפוניה השישית של צ'יקובסקי ניתן לנצח

1
done
by
מיין לפי

ההבדל בין הולס הוינאי, הלנדלר והולס הצרפתי הוא:

1
done
by
מיין לפי